top of page
Seniors Socializing

ירושה על פי דין

במקרים אשר בהם לא קיימת צוואה, היורשים יהיו קרוביו של הנפטר, וזאת על פי מעגל היורשים המצוי בחוק הירושה. 

חוק הירושה קובע, כי כאשר לא קיימת צוואה, הירושה תחולק באופן שווה בין בן הזוג לילדיו של הנפטר. אך יחד עם זאת, קיימים מצבים שונים בהם הירושה תחולק בצורה אחרת, כך למשל כאשר ילדו של המוריש נפטר לפניו ועוד. 

לצורך חלוקת הירושה יש לבקש צו ירושה מהרשם לענייני ירושה, ובו יוסדר כל נושא החלוקה. 

על מנת להגיש את הבקשות השונות, צו לקיום צוואה וצו ירושה, מבלי לבזבז כספים מיותרים וזמן יקר, מומלץ לפנות לעו"ד מקצועי אשר בקיא בתחום רגיש זה. 

משרדנו מתמחה בהגשה וטיפול בבקשות לצו קיום צוואה וצו ירושה בצורה המקצועית ביותר, הסתלקות מירושה מלאה או חלקית, עסקאות בירושה ועוד. על מנת שפעולות אלו ינוהלו כראוי מלכתחילה, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ומקצועי וזאת ללא כל התחייבות. 

bottom of page