top of page
Grandma with a Sun Hat

ירושה עפ"י צוואה

חוק הירושה מאפשר לאדם לערוך צוואה ובה להוריש את רכושו לפי רצונו ליורשים שנקבעו בצוואה. למעשה, מדובר במסמך משפטי המבטיח לדאוג לחלוקת העזבון על פי רצון הנפטר.  בישראל קיימות ארבע אפשרויות שונות לכתיבת צוואה כאשר כותב הצוואה יכול להחליט האם לכלול את כל רכושו בצוואה או את חלקו בלבד, האם לכתוב צוואה כללית או פרטנית, האם לבחור יורש אחר יורש ועוד.

אדם יכול לכתוב מספר צוואות כאשר האחרונה שבהן, לרוב, תהא הצוואה התקפה והקובעת. בכדי שהצוואה תיכנס לתוקפה בעת פטירת המצווה,יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה.

משרדנו מתמחה בהגשה וטיפול בבקשות לצו קיום צוואה בצורה המקצועית ביותר.

על מנת שתהליך זה ינוהל כראוי מלכתחילה, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות.

bottom of page