top of page
Credit Assessment

דמי מזונות

תחום זה הינו אחד מהנושאים הרגישים ביותר בניהול תיק גירושין.

על מנת לספק ללקוחות את השירות הטוב ביותר, המשרד מבצע בדיקות קפדניות וזאת במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחות המשרד.

המשרד דואג באופן קבוע להיות מעודכן וללמוד כל פסק דין חדש שניתן בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני.  המשרד ידאג לכל מה שנחוץ על מנת לטפל בסיטואציה הייחודית שלך לשביעות רצונך המירבית.

bottom of page