top of page

חוזים והסכמים

Shake on It

דיני החוזים מוסדרים במספר חוקים, אך במרכזם עומדים שני חוקים מרכזיים - חוק החוזים (חלק כללי) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).

סעיף 61 לחוק החוזים (חלק כללי) קובע כי הוראות החוק יחולו על חוזים במצב שבו אין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון. העקרונות המנחים והמרכזיים בדיני החוזים במדינת ישראל הינם עקרון חופש החוזים ועקרון תום הלב, כך שלמעשה, צדדים לחוזה הם אלו שיבחרו כיצד לעצב את החוזה ועם מי להתקשר בו תוך כדי החובה לפעול בהגינות ובנאמנות עוד משלב המשא ומתן שהם מנהלים לפני כריתת החוזה. 

כל אדם זקוק בשלב כזה או אחר לחוזה או הסכם מסויים.

תחום דיני החוזים הינו תחום רחב, כך למשל, הוראות חוק החוזים (חלק כללי) חלות, אם הן מתאימות ובשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן חוזה וגם על חיובים שאינם נובעים מחוזה ומשכך, ניכר כי מדובר בתחום מורכב.

משרדנו מציע מגווון שירותים מקצועיים בתחום דיני החוזים, וביניהם מתן ייעוץ משפטי לפני חתימה על חוזה, ייצוג בבתי משפט בעת הפרת חוזה, תביעות בתחום החוזים, פיצויים כספיים עקב הפרת חוזה, עריכת חוזים והסכמים בתחומים שונים, כתיבת חוות דעת מקצועיות ועוד. דוגמאות לחוזים והסכמים בהם מטפל משרדנו: 

 

  • חוזה שכירות 

  • חוזים לגני ילדים 

  • הסכם ממון 

  • הסכם גירושין

  • חוזים מול ספקים ולקוחות

  • הסכמי קבלן

  • הסכמי שירות

  • הסכמי ניהול

  • הסכמי שיתוף

  • הסכמי עבודה 

לפגישת ייעוץ ללא כל התחייבות, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, ונשמח לטפל בפנייתכם בדרך הטובה והמקצועית ביותר. 

bottom of page