top of page
images%20(1)_edited.png

דיני עבודה

תחום דיני העבודה הינו ענף משפטי נרחב אשר עוסק בזכויות ובחובות של העובדים והמעסיקים. משפט העבודה מגדיר הלכה למעשה מיהו עובד, וכן האם מתקיימים יחסים בין העובד למעבידו.

קביעת יחסי עובד-מעביד הינה קביעה משפטית, שיש לבחון על פי מספר מבחנים שנקבעו בפסיקת בית הדין לעבודה וביניהם מבחן ההשתלבות, מבחן הקשר האישי, מבחן הפיקוח ועוד. 

לא כל אדם המועסק במקום עבודה מוגדר כ"עובד" ובעצם, קיימים עובדים שהם קבלנים עצמאיים לכל דבר ועליהם, לרוב, לא חלים יחסי עובד מעביד והם אינם זכאים לאותן הזכויות להן זכאי עובד שאינו עצמאי. יחד עם זאת, גם עובד המוגדר כ"קבלן עצמאי" יוכל לתבוע את  הכרתו כעובד מן המניין וזאת בהתאם למבחנים הקיימים בחוק ובפסיקה. במידה ויוכח כי הוא עומד בתנאים, יהיה זכאי גם אותו "עובד עצמאי" לכל הזכויות הנגזרות מיחסי עבודה כפי שזכאי להן עובד מן המניין.

החשיבות בהגדרת "מיהו עובד" הינה קריטית, זאת מאחר ומי שיזכה להיות תחת הגדרה זו, יוכל להנות משלל הגנות וזכויות המוענקות לו מכח חוקי העבודה והפסיקה.

כמו כן, חשוב לציין כי בניגוד לעובד מן המניין שיכול להתדיין בבית דין לענייני עבודה, עובד שהוא עצמאי, לא יוכל לעשות זאת, ומכאן ניתן להבין כי רק עובד שיוגדר ככזה, יוכל להתדיין לפי חוקי העבודה בבית הדין לעבודה. 

משרדנו עוסק בסוגיות שונות ומגוונות המשתייכות למשפט העבודה, וביניהן:  

 

  • יחסי עובד מעביד

  • הטרדות מיניות במסגרת העבודה 

  • זכויות נשים בהריון ולאחר לידה 

  • פיטורין שלא כדין 

  • פיצויי פיטורין והתפטרות

  • הרעת תנאים בעבודה

ועוד…. 

 

משפט העבודה הוא תחום דינמי אשר משתנה מעת לעת. משרדנו מתמחה בעיקר בהבטחת זכויות העובדים לרבות זכויות סוציאליות, ודאגה לרווחתם תוך התנהלות נבונה ומושכלת אל מול המעסיקים השונים, התמצאות בחקיקה ובפסיקה העדכנית ביותר. 

לשיחת ייעוץ והכוונה ראשונה ללא כל התחייבות, אתם מוזמנים לפנות למשרדינו ולקבוע פגישה בה נוכל להעריך את סיכויי תביעתכם. 

bottom of page