top of page
GettyImages-1136317685.jpg

הסדרי ראיה

במהלך הליך זה שם המשרד את טובת הילדים בראש, ודואג להסדר אשר ייטיב עימם ועם הצדדים המעורבים, והכל תוך מתן דגש  ודאגה לצרכיהם הרגשיים של הילדים בהליך מורכב שכזה.

במשרדנו, טובת הילד הינה בחשיבות עליונה ואין כל התפשרות בתנאי המשמורת והסדרי הראיה.

אצלנו אתם וילדכם תקבלו את התנאים הטובים ביותר וזאת ללא עוררין. 

bottom of page