top of page
contract.jpg

הסכם מכר

מכירה או קניה של נכס מקרקעין הינן פעולות אשר מומלץ לבצע בליווי צמוד של עו"ד שמכיר את עולם הסכמי המכר על בוריו, שכן, מדובר בעסקה יקרה וחשובה ובמקרה זה כדאי להכיר היטב את החוק אשר מונה מספר דרישות לעסקת מקרקעין.

בין הדרישות שמונה החוק נוכל למצוא בין היתר את דרישת הכתב ודרישת המסוימות ולבסוף את הדרישה להשלמת העסקה ברישומה בלשכת רישום המקרקעין.

בעסקאות מסוג זה, אנו נתקלים לא אחת במקרים בהם אדם מוכר את הנכס שברשותו מספר פעמים לרוכשים שונים, או שהנכס נמכר על ידי אדם שהוא בעצם כלל לא בעל הנכס ועוד.

ניתן להימנע ממקרים כאלו ואחרים באמצעות פניה אל משרדנו, אשר ישמח לטפל בעסקה שלכם בדרך היסודית ביותר, תוך ביצוע כל הבדיקות הנדרשות בגופים השונים, וללוות אתכם בבטחה לאורך כל הדרך,עד לקבלת המפתח. 

bottom of page